Belangrijke naasten

Niemand is los verkrijgbaar

Wanneer je kind, broer, zus, vriend of vriendin psychische klachten ondervindt dan heeft dit onherroepelijk zijn weerslag op jou en de relatie die je hebt met degene die bij ons in behandeling is of gaat komen. Het maakt ook jullie als gezin, vriendengroep of steunsysteem kwetsbaar en er kunnen makkelijk patronen ontstaan die de klachten verergeren of in stand houden, ook al zijn ieders intenties goed. Het komt ook vaak voor dat psychische klachten een uiting zijn van een kwetsbaarheid die al langer in een gezin of familie, soms al meerdere generaties, bestaat. We weten ook dat negatieve patronen snel de overhand kunnen nemen waardoor verhalen over de familiekrachten of mooie herinneringen minder worden verteld of soms zelfs zijn vergeten. Gelukkig is het zo dat in elk systeem ook heel veel veerkracht verborgen zit, hier gaan we met jullie naar op zoek. Jullie worden in Het Huis allemaal aan het werk gezet om samen weer een weg uit de zwaarte te vinden.