Onze visie en werkwijze

Onze visie

Onze behandeling is gebaseerd op het principe van ‘circulaire zorg’: door iedereen die bij een jongere betrokken is mee te nemen in de behandeling, van broertjes tot buurvrouw, van vriendinnen tot grootouders, creëren we een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel voor de psychische kwetsbaarheid. We geloven in het creëren van draagvlak met hierop volgend een toename van draagkracht in het gehele steunsysteem om met zijn allen duurzamer om te kunnen gaan met de psychische kwetsbaarheid. Op deze manier wordt de veerkracht in een stukje samenleving vergroot. Want daar gaat het om: een jongere of kind met psychische klachten is niet een op zich staand probleem, het is een kwetsbaar onderdeel van een kwetsbaar geheel. En kwetsbaarheid is niet verkeerd. Het is iets moois dat ons mens maakt en waar je mee kan leren omgaan. Ook zullen wij iedereen aanmoedigen om na afronding van de behandeling dat wat ze hebben geleerd door te geven aan degenen die na hen in behandeling komen.

Een van de vele andere belangrijke waarden in Het Huis is normaliseren; hoe kan het dat er steeds meer kinderen en jongeren naar de GGZ worden verwezen? Zijn dit allemaal kwetsbare kinderen die lijden onder hun ernstige psychische klachten en moeten wij ons blijven richten op deze psychische klachten of hebben we een rol als psychiaters om het lijden, indien mogelijk en gepast, ook weer te normaliseren? Wij geloven in het laatste; geef psychische kwetsbaarheid die past bij het leven weer terug aan het steunsysteem en moedig hen aan om het normale leven weer in te kunnen stappen.

Onze werkwijze

Jongeren van 6 tot 24 jaar kunnen bij ons worden aangemeld. We hebben drie soorten behandeltrajecten gebaseerd op de ernst en complexiteit van de klachten. Het eerste deel van de behandeling is bij alle drie de trajecten hetzelfde. Het bestaat uit een intensief traject van een intake, wekelijkse gesprekken met het steunsysteem en wekelijkse gesprekken met het individu waarbij ook aandacht is voor gedegen diagnostiek. Wij geloven dat het intensief inzetten van de breedst-opgeleide zorgverlener aan de poort ertoe kan leiden dat na een periode van 5 weken genoeg gedaan kan worden om een groot percentage van de kinderen en jongeren weer aan het normale leven te laten deelnemen. 5 weken betreft de duur van ons korte behandeltraject.

Wanneer een behandeling langer dan 5 weken duurt

Onze twee overige behandeltrajecten blijven na deze 5 weken doorlopen met een wekelijkse groepstherapie voor het aangemelde kind/jongere, individuele gesprekken (eventueel via beeldbellen) en driewekelijkse gezinsgesprekken om een duurzame en brede verandering te realiseren. Ons tweede behandeltraject zal na 6 maanden worden afgerond. Het derde traject loopt door voor onbepaalde tijd.

Ouder- en brusjesgroepen

We zullen de verwachting uitdragen dat broertjes en zusjes minimaal 3 keer deelnemen aan maandelijkse ‘brusjesgroepen’ en ouders maandelijks deelnemen aan een oudergroep. Naast dit alles kan er twee keer per week in groepen worden gesport onder begeleiding van een sportcoach. Dit past bij onze overtuiging het lichaam ook fit moet zijn om psychisch weerbaar te kunnen zijn. In onze behandeling zullen we veel gebruik maken van ervaringsdeskundigen, dit zijn zowel ex- cliënten als ervaringsdeskundige broertjes, zusjes en ouders. We geloven in de kracht van ervaringsdeskundigen. Zij zijn het levende bewijs van veerkracht, een bron van herkenning, verbinding en bovenal inspiratie voor kinderen, jongeren en hun steunsysteem. We zoeken tijdens de behandeling actief naar sociale projecten waar jongeren bij aan kunnen sluiten omdat we ervan overtuigd zijn dat herstel in de samenleving plaatsvindt en niet in de behandelkamer.

Het Huis als tastbare metafoor

Het Huis is de rode draad in het behandeltraject, zo vragen wij voor de intake of de aangemelde jongere een vlog kan maken waarin hij zijn huis met al zijn of haar bewoners laat zien. Tijdens de behandeling gaan wij met de jongere en het gezin ook een huis bouwen van hout. Bij elk doorlopen onderdeel van de behandeling hoort een ander onderdeel van het huis. De jongere en het gezin gaan aan het einde van een behandeling dus naar huis met een huis, minder klachten, veerkracht, levenservaring en een omgeving die is meegegroeid.

Carlijn vertelt over onze werkwijze