Consultatie

We zijn er van overtuigd dat goede hulpverlening neerkomt op een goede onderlinge samenwerking tussen hulpverleners. Schakel ons vooral in bij complexe cases.

Overleglijn:

06 10151649

op maandag 06 41 62 62 08