Ouder- en brusjesgroepen

In de opbouw van Het Huis hebben we met vele ouders gesproken en hen gevraagd wat ze hadden gemist of zo nodig hadden in het behandeltraject van hun kind. Velen van hen vertelden dat het proces van herstel zo zwaar en vaak zo eenzaam is. Dat het moeilijk uit te leggen is aan vrienden wat het betekent om een kind te hebben dat in de knel zit. Ze vertelden dat ze het fijn hadden gevonden om eens een andere ouder te spreken bij wie je aan twee woorden genoeg hebt om uit te drukken wat je voelt, te ervaren dat je niet het enige gezin bent waar grote zorgen zijn. Maar ook om hoop en perspectief te krijgen doordat iemand anders hen in het herstel al is voor gegaan.

Om deze reden zijn alle ouders in Het Huis maandelijks welkom bij onze open oudergroep, mede begeleid door ouders van oud-huisgenootjes die hen in herstel zijn voorgegaan en dat wat ze hebben geleerd en ervaren willen teruggeven aan de mensen na hen. Broers en zussen (brussen) zijn om dezelfde redenen maandelijks welkom in de brussesgroepen.

De ouder- en brussesgroepen vinden één keer per maand plaats en worden georganiseerd en begeleid door iemand die ooit in jullie schoenen heeft gestaan. Wij adviseren jullie om aan minimaal 3 van dergelijke bijeenkomsten deel te nemen gedurende het behandeltraject.