Ouder- en brusjesgroepen

We weten dat lotgenotencontact erg kan helpen voor gezinsleden. Spreken met mensen die in dezelfde positie hebben gezeten of zitten kan erg steunend zijn. De ouder- en brusjesgroepen vinden een keer per maand plaats en worden georganiseerd en begeleid door iemand die ooit in jullie schoenen heeft gestaan. Wij adviseren jullie om aan minimaal 3 van dergelijke bijeenkomsten deel te nemen gedurende het behandeltraject. We geloven in de kracht van het verhaal van iemand die net een proces heeft doorlopen, er is niets zo hoopvol, steunend en inspirerend. We hopen dan ook dat je als gezinslid wil bijdragen aan het herstelproces van andere gezinnen.

Oudergroep: Elke eerste maandag van de maand tussen 20:00 en 21:30
Brusjesgroep: Elke tweede maandag van de maand tussen 20:00 en 21:30