Contact

Het Huis
Spanjaardslaan 7
2012 NR Haarlem
(bovenste verdieping)

Belangrijke informatie over verwijzingen

Wij nemen geen kinderen en jongeren in zorg waarbij de klachten primair voortkomen uit een verstandelijke beperking. Verder kunnen wij geen verwijzingen aannemen van jongeren met Anorexia Nervosa met een dusdanig ernstige somatische status dat hoogfrequent somatische achterwacht en fulltime psychiatrische achtervang noodzakelijk is.

Verwijsbrieven kun je versturen naar hethuis@zorgmail.nl mits je zelf zorgmail gebruikt. Anders kan deze worden verstuurd naar info@welkominhethuis.nl

Contactformulier